Chào mừng đến với trang web của chúng tôi!

Chứng chỉ

Chứng chỉ ISO

Tiêu đề

định dạng

Kích thước

Lần thay đổi cuối cùng

Chứng nhận ISO bởi BV-EN.pdf

pdf

1531kb

1/3/2021

Chứng nhận ISO bởi SGS-EN.pdf

pdf

1516kb

1/3/2021

Chứng chỉ CE

Tiêu đề

định dạng

Kích thước

Lần thay đổi cuối cùng

Máy bơm chân không vòng nước CE-2BEK.pdf

pdf

694kb

1/3/2021

Máy bơm ly tâm đa tầng dạng thẳng đứng CE-KQDP (Q) Series.pdf

pdf

693kb

1/3/2021

Máy bơm hút đôi một tầng dòng CE-KQSN.pdf

pdf

700kb

1/3/2021

Máy bơm ly tâm một tầng hút ngang CE-KQW Series.pdf

pdf

694kb

1/3/2021

Máy bơm chìm nước thải dòng CE-WQ.pdf

pdf

400kb

1/3/2021

Trạm bơm đúc sẵn CE-WQ YT Series.pdf

pdf

685kb

1/3/2021

Máy bơm dòng chảy hướng trục chìm (Dòng chảy hỗn hợp) CE-Z (H) Q. Pdf

pdf

41kb

1/3/2021